O szkole
Kursy
Metody
Lektorzy
Zapisy, ceny
Kontakt
strona główna
Wszystkie poziomy
Osoba zapisująca się na kurs rozwiązuje test leksykalno-gramatyczny sprawdzający kompetencje językowe na różnych poziomach zaawansowania. Po nim następuje rozmowa z metodykiem pozwalająca na potwierdzenie poziomu, który wskazuje wynik testu. Analizujemy potrzeby Słuchacza, co ułatwia wspólny wybór odpowiedniego kursu.
Zertifikat Deutsch (poziom B1) - wydawany przez TELC we Frankfurcie nad Menem
Program kursu obejmuje 2,5 roku nauki = 5 semestrów (tygodniowo - 2 x 3 godz. lekcyjne). Zajęcia obejmują kurs podstawowy uwzględniający najczęstsze sytuacje dnia codziennego. Program przewiduje najważniejsze tematy gramatyczne, oraz słownictwo i zwroty językowe - poziom kompetencji językowych po czterech semestrach pozwala na komunikowanie się w tym języku na poziomie podstawowym. Rozszerzenie słownictwa i gramatyki do poziomu umożliwiającego porozumiewanie się w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym podczas pobytu za granicą lub w pracy w firmie, gdzie jest wymagana znajomość języka niemieckiego. Program przewiduje również ćwiczenia konwersacyjne, rozumienie ze słuchu (taśmy, filmy) oraz testy do egzaminu ZERTIFIKAT DEUTSCH. Uzyskany po egzaminie certyfikat jest potwierdzeniem praktycznej znajomości języka niemieckiego i zwiększa szanse na rynku pracy.
TELC - Zertifikat Deutsch (poziom B2)
Kurs jest przewidziany dla osób, które ukończyły kurs podstawowy B-1 trwający 5 semestrów.
Kurs B-2 trwa 2 semestry w wymiarze 6 godzin tygodniowo (2x3 godz. lekcyjne).
Ukończenie kursu B-2 pozwala na osiągnięcie poziomu pozwalającego na samodzielne komunikowanie się i wypowiadanie zarówno w sytuacjach dnia codziennego jak również umożliwia podjęcie pracy w firmach niemieckich.
Zentrale Mittelstufenprüfung (poziom C1) - wydawany przez Goethe Institut
Program kursu przewiduje jeden rok nauki = 2 semestry (6 godzin tygodniowo - 2 x 3 godziny lekcyjne) lub trzy semestry, każdy po 6 godzin tygodniowo. Kurs jest przewidziany dla osób, które zdały egzamin ZERTIFIKAT DEUTSCH B-2i pragną zdobyć umiejętności swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie na poziomie zaawansowanym.
 • dla osób pragnących podjąć pracę w firmach niemieckich w Polsce lub za granicą
 • dla osób wyjeżdżających na studia lub do pracy w Niemczech
 • dla nauczycieli nie będących germanistami a nauczających języka niemieckiego w szkolnictwie podstawowym, zawodowym i średnim.
 • dla osób pragnących nauczać języka niemieckiego prywatnie
 • dla nauczycieli starających się o tytuł nauczyciela dyplomowanego
ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung (poziom C2)
 • egzamin potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Składa się z rozumienia tekstu pisanego, formułowania wypowiedzi pisemnych (w tym napisania wypracowania na minimum 250 słów), rozumienia ze słuchu oraz rozmowy (streszczenia przeczytanego tekstu oraz wypowiedzi w formie wykładu na wcześniej przygotowany temat)
 • wymagany przez niemieckie uczelnie do podjęcia studiów wyższych w Niemczech
 • terminy: w zależności od danego ośrodka egzaminacyjnego
D f B - Handelskorrespondenz (poziom B2) - konwersacje
Program obejmuje 1 rok nauki = 2 semestry (6 godzin tygodniowo - 2 x 3 godz.). Program przewiduje naukę słownictwa ekonomiczno-prawniczego, co umożliwia później pracę w firmach, gdzie wymagana jest znajomość języka niemieckiego, a więc w firmach przemysłowo-handlowych, w bankowości, ubezpieczeniach itp.
 • poznanie wszystkich typów listów handlowych (16 typów listów), co umożliwia prowadzenie korespondencji handlowej
 • omówienie kilkudziesięciu artykułów o szerokiej tematyce gospodarczej (handel, przemysł, banki, ubezpieczenia, rynek pracy itp.) - artykuły te są zdydaktyzowane tzn. podane w formie testów, które są rozwiązywane i szczegółowo omawiane - ma to na celu poznanie całego, podstawowego słownictwa ekonomicznego
 • słownictwo przygotowujące do prowadzenia negocjacji handlowych - ćwiczenia w formie konwersacji
 • ćwiczenia na rozumienie tekstów mówionych (język handlowy)
 • samodzielne prowadzenie korespondencji w języku niemieckim


Egzamin DfB to najpopularniejszy egzamin biznesowy z języka niemieckiego, powszechnie uznawany przez niemieckich pracodawców.
Przygotowanie do matury
Matura rozszerzona

Kurs dla licealistów (3 klasa) zamierzających studiować: - germanistykę
- europeistykę
- niemcoznawstwo
- stosunki międzynarodowe
- dziennikarstwo

Kurs obejmuje 170 godzin tygodniowo.

Program kursu jest ta przygotowany, że umożliwia również zdanie egzaminu B-1.

Matura: maj, egzamin: czerwiec.
Konwersacja
Kurs przewidziany jest dla osób posiadających certyfikaty na niższym poziomie i osób, które chcą mieć ciągły kontakt z językiem niemieckim.

Konwersacja będzie obejmować wszelkie możliwe sytuacje dnia codziennego oraz sytuacje związane z prac± w firmach niemieckich.

Słuchacze będą również sami wysuwać propozycje, na jakie tematy chcieliby rozmawiać.

Kurs Konwersacyjny przewiduje nie tylko mówienie, ale podawane będą również bardzo liczne zwroty językowe, które słuchacze będą stosować w swoich wypowiedziach.

Kursy wakacyjne